Informace o zavádění systému D2D

Pro informace o zavádění systému D2D navštivte přímo speciální sekci webu na adrese

d2d.sompo-dso.cz

tam se dozvíte vše potřebné. 

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí SOMPO, získají členské obce nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

Fond soudržnostisfžp

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

DSO Sompo

Dobrovolný svazek obcí Sompo byl založen 10.1.2019. Smyslem dobrovolného svazku je poskytovat pomoc členům akciové společnosti Sompo a.s., tedy 117 akcionářům - obcím převážně z okresu Pelhřimov, chránit jejich zájmy, rozvíjet region v oblastech odpadového hospodářství, životního prostředí a vzdělávání.

Zakládajícími členy byly obce: 

  • Město Černovice
  • město Horní Cerekev
  • město Humpolec
  • městys Lukavec
  • městys Nová Cerekev
  • město Pacov
  • město Počátky
  • město Žirovnice
  • Obec Želiv

Předsedou byl zvolen Jan Brožek, starosta města Černovice, místopředsedou Mgr. Milan Šmíd, starosta města Žirovnice. 

Primární aktivitou svazku v prvních měsících existence bylo připravit zavedení systému Door to door, tedy svoz odpadů od domu k domu a zajištění financí na tuto akci z programu OPŽP. 

Jako dlouhodobý cíl si svazek vytyčil vstup všech akcionářů Sompo a.s. do DSO. 

Seznam členů DSO Sompo včetně podílů v a.s. a DSO 

(platný i pro rok 2022).

Dodatky smluv mezi obcí a DSO na výpůjčku popelnic

originály jsme podepisovali na členské schůzi DSO v Černovicích dne 25.11.2021). 

Sompo a.s.

Dobrovolný svazek obcí Sompo je pevně spjat s akciovou společností Sompo a.s.
Akciová společnost poskytuje pestrou škálu odpadářských služeb. Více na www.sompo.cz

Sompo a.s.

Kontakty

Dobrovolný svazek obcí Sompo (DSO Sompo)

Roučkovice 63
395 01 Pacov

Datová schránka: f7mv9e

IČ: 07831137
DIČ: CZ07831137

Číslo účtu: 287732427/0300

Email: info@sompo-dso.cz

Kontakt na předsedu svazku:
Mgr. Jan Brožek, 776 286 416

Kontaktní údaje Sompo a.s.

Ing. Radek Lapáček - ředitel a.s.
565323012, 724859767, lapacek@sompo.cz, sompo@sompo.cz, Skype: sompak

Ing. Jan Mareš - vedoucí provozu
565321101, 775864863, mares@sompo.cz

Jiří Buřič – obchod, smlouvy, odp. hospodář
565323455, 721934009, buric@sompo.cz, sompo@sompo.cz, Skype: buric-socha

Ing. Slávka Matějková – ekonom, mzdy
565323455, matejkova@sompo.cz, Skype: sompo-matejkova

Ing. Ivana Štalmachová – fakturace, pokladna
565323455, stalmachova@sompo.cz, Skype: sompo-stalmachova

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.