« zpět na úvod

Pozvánka na členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí dne 22.10.2019

1. 10. 2019

Členská schůze DSO Sompo se koná 23.10.2019 na zámku v Žirovnici od 18:00. 

Program jednání členské schůze:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu jednání
  3. Přijetí nových členů do DSO Sompo
  4. Informace o potvrzení dotace na D2D systém a stanovení dalšího postupu
  5. Schválení rozpočtového opatření číslo 1
  6. Delegování pravomocí na radu DSO
  7. Informace o dílčím přezkumu hospodaření
  8. Různé

Mgr. Jan Brožek  v. r., předseda DSO Sompo

Vyvěšeno: 1.10.2019

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.