« zpět na úvod

Pozvánka na členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí dne 22.6.2023

1. 6. 2023

Pozvánka na členskou schůzi DSO Sompo dne 22.6.2023.

Pozvánka na


členskou schůzi DSO SOMPO

Dne 22.06.2023 od 16:00

v Komunitním centru Pacov

Program členské schůze:

  • 1. Zahájení
  • 2. Schválení programu jednání
  • 3. Schválení závěrečného účtu za rok 2022
  • 4. Projednání účetní závěrky
  • 5. Schválení rozpočtu na rok 2023
  • 6. volby do orgánů DSO Sompo
  • 7. Informace o výsledcích za rok 2022 a trendech v odpadovém hospodaření
  • 8. Diskuse

Mgr. Jan Brožek v. r., předseda DSO Sompo

Vyvěšeno:         

Sejmuto:            

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.