« zpět na úvod

Pozvánka na členskou schůzi DSO Sompo

16. 11. 2021

Pozvánka na


členskou schůzi DSO SOMPO

Dne 25.11.2021 od 17:00

v Sokolovně v Černovicích

Program členské schůze:

1.      Zahájení

2.      Schválení programu jednání

3.      Schválení rozpočtu na rok 2022

4.      Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025

5.      Uzavření dodatků smluv na výpůjčku nádob

6.      Různé

Mgr. Jan Brožek  v. r., předseda DSO Sompo

Vyvěšeno:         

Sejmuto:            

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.